9 Ocak 2008 Çarşamba

Matematik sözcüğünün anlamı nedir?

"Matematik" sözcüğü, "bilim, bilgi ya da öğrenme" anlamına gelen Eski-Yunanca (máthema) sözcüğünden türetilmiştir ve (mathematikós) "öğrenmekten hoşlanan" anlamına gelir.